Velg en side

Skal kommunen varsle berørte abonnenter når det blir permanent endring i vanntrykket?

02.08.2018

Drikkevannsforskriften har en bestemelse om opplysningsplikt om avvik fra grenseverdier og overskridelser av tiltaksgrenser i § 23. Denne omhandler imidlertid ikke endring i trykk. Kommuner som har vedtatt KS sine standardiserte abonnementsvilkår har påtatt seg et ansvar i punkt 3.9 for å varsle abonnentene ved vesentlige endringer i vanntrykk eller vannkvalitet.

Kategorier Diverse