Velg en side

Kan man pålegge utkobling av minirenseanlegg på samme måten som slamavskiller? Hvor hjemles i såfall dette?

23.07.2015

Det finnes ingen tilsvarende hjemmel som forurensningsloven § 26 for minirenseanlegg. Dersom det skal være aktuelt å fjerne et minirenseanlegg må man få på plass en annen godkjent avløpsordning først.

Dersom et minirenseanlegg ikke fungerer må kommunen benytte forurensningsloven § 18 eller forurensningsforskriften §12-16. Det kan også være aktuelt å benytte forurensningsloven § 7 for å stanse en forurensning.

Det første dere må gjøre for å avklare rett hjemmel er å finne ut om det finnes en utslippstillatelse og hva som eventuelt står i den. Deretter bør dere avklare om forholdene på eiendommen samsvarer med utslippstillatelsen. Kopi av rapporter fra servicebesøk er også veldig nyttig.

Se avlop.no og miljøkommune.no for mer informasjon om mindre avløpsanlegg.