Velg en side

Kan man pålegge utkobling av minirenseanlegg på samme måten som slamavskiller? Hvor hjemles i såfall dette?

23.07.2015

Det finnes ingen tilsvarende hjemmel som forurensningsloven § 26 for minirenseanlegg. Dersom det skal være aktuelt å fjerne et minirenseanlegg må man få på plass en annen godkjent avløpsordning først.

Dersom et minirenseanlegg ikke fungerer må kommunen benytte forurensningsloven § 18 eller forurensningsforskriften §12-16. Det kan også være aktuelt å benytte forurensningsloven § 7 for å stanse en forurensning.

Det første dere må gjøre for å avklare rett hjemmel er å finne ut om det finnes en utslippstillatelse og hva som eventuelt står i den. Deretter bør dere avklare om forholdene på eiendommen samsvarer med utslippstillatelsen. Kopi av rapporter fra servicebesøk er også veldig nyttig.

Se avlop.no og miljøkommune.no for mer informasjon om mindre avløpsanlegg.

Kategorier Diverse