Velg en side

Finnes det noe tvangsgrunnlag for å kunne undersøke private stikkledninger med kamera og sjekke sluk og taknedløp med fargestoff, når abonnenten motsetter seg dette og kommunen ikke ønsker å bringe det avtalebaserte kravet etter Standard abonnementsvilkår punkt 3.7 inn for retten.

22.01.2018

Hvis det er sannsynlighetsovervekt for at det foreligger en feilkobling/lekkasje som ”kan medføre fare for forurensning”, jf. forurensningsloven § 7, åpner loven for at forurensningsmyndigheten kan benytte både tvangsmulkt og umiddelbar gjennomføring ved forurensningsmyndigheten.

Kommunen kan gjennomføre tilsyn med tiltaket etter plan- og bygningsloven § 25-2 i perioden inntil fem år etter ferdigattest.

Kategorier Diverse