Velg en side

Vi har ledninger i en kommunal vei som går over privat grunn. Grunneieren tillater ikke at vi graver for å skifte gamle ledninger i den kommunale veien. Må vi innhente tillatelse fra grunneier eller fra veieier?

26.01.2018

Når en kommunal vei går over privat grunn må dere normalt både forholde dere til vegmyndigheten (vegloven) og til grunneier (privatrettslig rådighet/eierskap til grunnen). Med andre ord må dere avklare retten til å grave i forhold til begge parter.

Avtalen dere inngikk med grunneieren da dere la ledningene i veien vil trolig regulere adgangen til å vedlikeholde og skifte ut ledningene.

Kategorier Diverse