Velg en side

Vi har anmodet om tilknytning til offentlig vann i forbindelse med utvidelse av offentlig nett med henvisning til plan- og bygningslovens § 27-1. To av de som har mottatt denne anmodningen har påberopt seg at de har nylig hatt store utgifter knyttet til sin private vannkilde og søker derfor om midlertidig fritak inntil anlegget ikke fungere eller det viser seg at vannkvaliteten ikke er tilfredsstillende. Kan tankegangen med 10 års nedskrivningstid, som vi bruker ved private avløpsanlegg, overføres til vann?

21.07.2015

Dette er skjønnsmessige vurderinger, så det er ikke så lett å si noe generelt. Den beste veiledningen får dere nok av brevet fra KRD særlig øverst på siste side:

«Der det nylig er investert i et anlegg på eiendommen, kan det være mye som tilsier at det foreligger særlige hensyn.»

 Når kommunen har innført en generell ordning med ikke å kreve tilknytning til avløpsledning før det eksisterende private avløpsanlegget er 10 år, kan det være naturlig å tenke en tilsvarende ordning for tilknytning til vannledning.

Kategorier Tilknytningsplikt