Velg en side

Mange abonnenter dekker til stakekummer for spill og overvann med jord, belegningsstein osv. I standard abonnementsvilkår administrative bestemmelser pkt. 3.7 står det at kommunen har når som helst, og uten forutgående varsel, rett til å besiktige/kontrollere sanitærinstallasjoner og vann- og avløpsanlegg i den grad disse kan ha betydning for drift og vedlikehold av offentlige vann- og avløpsanlegg.

Når disse kummer blir tildekket hindres kommunen å teste om separeringen virkelig er foretatt, og også når det er foretatt bygningstekniske arbeider i ettertid. Har vi noen mulighet å kreve at disse kummer skal ligge tilgjengelig til enhver tid?

31.07.2015

Det følger indirekte av pkt 3.7 at anleggene må være åpne for den type besiktigelse og kontroll som hjemles i bestemmelsen. Det betyr at huseier må fjerne belegningsstein og jord over stakekummen når kommunen ber om tilgang. Hvis huseier nekter dette, gir ikke abonnementsvilkårene adgang til å ilegge tvangsmulkt eller andre sanksjoner, så kommunen må gå til retten for å få tvangsgrunnlag.

Jeg antar det i de fleste tilfellene er mulig å finne en løsning gjennom dialog med den enkelte huseier.

Kategorier Diverse