Velg en side

Ein abonnent opplyser at han har solgt huset sitt og at han har betalt for mykje vassgebyr i forhold til kva han har brukt. Han har vassmålar. Han har 56 m3 til gode, noko som vil bli avrekna på faktura for 1. termin 2017. Faktura for kommunale gebyr blir sendt til tinglyst eigar som truleg i dette tilfelle blir den nye eigaren. Med andre ord vil den nye eigaren få eit fråtrekk på sin faktura på dei 56 m3 når han skal betala for vatn og avløp i 2017. Vanleg praksis hos oss ved eigedoms overdragelsar har vore at dette må selgar og kjøpar gjere opp seg i mellom, når det gjelder betalte kommunale gebyr.

Abonnenten som ringte var ikkje interessert i dette, han meinte vi måtte ordne det, og betala han ut og avslutte vassmålaren. Vi kan jo også snu situasjonen på hovudet og snakka om eit tenkt tilfelle der kunde skuldar oss X m3 i vassavgift og har solgt huset. Kravet vert i dag (hos oss) fakturert ny eigar. Dersom vi skal endra rutine, må vi også endra rutine i situasjonar der gammal eigar skuldar oss kommunale gebyr.

18.01.2018

Vass- og avløpsanleggsloven § 3 pålegger eieren av fast eiendom å betale gebyret. Her har imidlertid den som var eier forhåndsbetalt mer gebyr enn han/hun skulle, noe som normalt ville blitt avregnet på neste faktura.

Jeg kan ikke se at kommunen har hjemmel for å utbetale (avregne) det som den tidligere eieren har innbetalt for mye til den nye eieren av eiendommen, for så be den tidligere eieren om å kreve dette tilbake fra den nye eieren. Jeg mener den tidligere eieren her vil ha et refusjonskrav direkte mot kommunen. Dette refusjonskravet kan, så vidt jeg forstår, ikke kommunen henvise til en ny eier av eiendommen.