Velg en side

Kan kommunen benytte sykelønnsrefusjonen fra selvkostområdet VA til kommunal bruk?

11.08.2016

Den langtidssykemeldte personen får sin vanlige lønn fra selvkostområdet VA. Sykelønnsrefusjonen skal finansiere arbeidsgivers utbetaling av lønn til den sykemeldte. Den sykemeldtes lønn er bokført som utgift i VA-regnskapet, og derfor skal sykelønnsrefusjon inntektsføres i VA-regnskapet. Det har  ikke noen betydning at det ikke er hyret inn en vikar.

Kategorier Gebyr/Selvkost