Velg en side

Er det anledning til å kreve refusjon i forbindelse med renovering av ledningsnett til eksempelvis et boligfelt. Og hvis de har anledning til å gjøre dette – hva er kriteriene?

08.03.2013

Plan- og bygningsloven har regler om opparbeidelse av veg, vann og avløp, samt om refusjon av utgifter i den forbindelse i kapittel 18. Det er ikke anledning til å kreve refusjon i forbindelse med renovering av ledninger overfor dagens abonnenter. Kommuner som bygger hovedledningsanlegg, kan kreve refusjon, men bebygget eiendom er i utgangspunktet fritatt for refusjonsplikt, se § 18-6. Ubebygde deler kan imidlertid være refusjonspliktige.

Kategorier Diverse