Velg en side

07.01.2020

Er det nødvendig å innhente samtykke for å bruke vannmålerdata?

Under et innlegg på Vann, avløp og nye rettsregler i 2017 uttalte Datatilsynet at informasjon om vannforbruket i en husstand anses som en personopplysning. Det betyr imidlertid ikke det at kommuner og selskap må ha samtykke for å behandle opplysningene. Behandlingsgrunnlaget for denne type opplysninger er trolig tilstrekkelig forankret i personopplysningslovens implementering av GDPR artikkel 6 bokstav b). Det kan antagelig også forankres i bokstav e). Det vil i den forbindelse være naturlig å vise til gebyrbestemmelsene i vass- og avløpsanleggslova sammen med kommunens lokale forskrift.

Det kan nok være litt mer komplisert med fjernavleste vannmålere, da må kommuner/selskap vurdere om de innhenter mer informasjon enn hva som dekkes av artikkel 6. I så fall, bør abonnentene gis tilstrekkelig informasjon om hva fjernavlesningen omfatter, herunder hvor ofte den vil bli avlest, hva informasjonen vil bli brukt til og hvem som er ansvarlig for databehandlingen og databehandlingsgrunnlaget. Her vil det være mange paralleller til behandlingen av informasjonen man innhenter fra automatiske strømmålere, se omtale av disse på hjemmesiden til Datatilsynet. For strøm er imidlertid innhenting av data fra denne type målere forskriftsregulert.

Kategorier Diverse