Velg en side

Kan landbrukseiendommer si opp tilknytningen til den kommunale vannledningen for landbruksdelen?

17.08.2016

Etter plan- og bygningsloven § 30-1 første ledd gjelder ikke tilknytningsplikten til offentlige ledninger etter § 27-1 andre til fjerde ledd og § 27-2 andre til femte ledd for oppføring av driftsbygning i landbruket eller for endring og reparasjon av bestående driftsbygning.

Det innebærer at et landbruksbygg som er tilknyttet et kommunalt vassverk har anledning til å si opp sitt abonnement, dersom de anser at de kan skaffe seg vann på annen måte som tilfredsstiller kravene i pbl. § 27-1 om at det må foreligge «forsvarlig adgang til hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt slokkevann.» Dette kravet gjelder også for landbruksbygninger.

Kategorier Gebyr/Selvkost