Velg en side

Et andelslag i kommunen er opprettet for å drifte en felles privat kloakkpumpestasjon for fem eiendommer. De er registrert i enhetsregisteret som et BA og har nå fått krav fra Brønnøysundregistrene om omregistrering til samvirkeforetak. Selv mener de at dette er plundrete med krav om endring av vedtekter og ekstra utgifter for eierne og ønsker at kommunen skal inngå en samarbeidsavtale med dagens andelshavere, slik at de slipper omregistrering. Har andelslaget plikt til å tilpasse seg til samvirkeloven?

13.03.2013

Andelslag må tilpasse seg samvirkelova (eventuelt velge en annen organisasjonsform, men det antar jeg er lite aktuelt her). Hvis de ikke tilpasser seg loven, vil de ikke lenger få være registrert som BA i enhetsregisteret i Brønnøysund og dermed heller ikke kunne få bankkonto osv. For de aller minste andelslagene kan det kanskje være et alternativ å oppløse andelslaget og i stedet ha et sameie hvor sameierne er solidarisk ansvarlige for gjeld. Jeg tror imidlertid ikke om vi bør anbefale den modellen, det krever jo høy grad av tillit mellom sameierne. Norsk Vann har laget en veiledning for prosessen med å tilpasse et andelsvannverk til samvirkelova, slik at det skal være mulig å gjennomføre prosessen uten bistand fra advokat eller andre. Du finner også masse informasjon på nettsiden til Samvirkesenteret.

Kategorier Diverse