Velg en side

I forbindelse med at vi varslet bruk av tvangsmulkt for manglende oppfølging av tilknytningsplikt, fikk vi opplysninger om at eiendommen var lagt ut for tvangssalg. I salgsdokumentene var det opplyst om tilknytningsplikten. Må vi starte prosessen på nytt overfor ny eier (som heller ikke viser seg å være veldig velvillig til å utføre pålegget) med forhåndsvarsel og full pakke eller er det tilstrekkelig å vise til pålegg og varsel om tvangsmulkt som ble sendt til forrige eier?

29.09.2017
Kravet om at bygningen skal være tilknyttet etter plan- og bygningsloven § 27-2 annet ledd gjelder uavhengig av eierforholdene, siden kravet er rettet mot selve bygningen. Her er jo også den nye eieren kjent med at kravet følger eiendommen gjennom salgsdokumentene.
Når det gjelder tvangsmulkt skal «den ansvarlige» etter plan- og bygningsloven § 32-2 varsles før tvangsmulkten vedtas. Siden det er en ny eier må vedkommende som ansvarlig for å gjennomføre tilknytningen varsles før tvangsmulkt kan vedtas.
Kategorier Diverse, Tilknytningsplikt