Velg en side

Kommunestyret vedtok i 2009 at alle bygg skulle installere vannmåler og tilbakeslagsikring. Vi har fått flere spørsmål fra innbyggerne om hvor det er hjemlet at dette har tilbakevirkende kraft. Vi har vedtatt KS sine abonnementsvilkår, både de administrative og tekniske bestemmelsene, og har frem til nå henvist til disse. Er dette godt nok?

31.07.2018

Kommunen kan kreve at abonnentene installerer vannmålere med hjemmel i forurensningsforskriften § 16-4 annet ledd. Et slikt krav må fastsettes i forskrift, jf. forvaltningsloven § 2, fordi det er et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall personer. Forskriften vil gjelde fra det tidspunktet da kommunestyret vedtar den, eller et annet tidspunkt som blir særskilt fastsatt.

Som du vil kunne lese i Norsk Vanns veildning i rapport 215/2015, stiller Standard abonnementsvilkår krav om sikring mot tilbakestrømning i de tekniske bestemmelsene punkt 2.4. Etter vilkårenes administrative bestemmelser punkt 1.2 gjelder kravene på dette området også for eksisterende abonnenter, uavhengig av hvilke krav som eventuelt gjaldt da abonnenten ble tilknyttet vannforsyningen.

Hjemmel for tilsyn og pålegg om utbedring for eksisterende installasjoner er gitt i Standard abonnementsvilkår, administrative bestemmelser, avsnitt 3.7.

Kategorier Diverse, Gebyr/Selvkost