Velg en side

Vi har to store vannverk i kommunen, et kommunalt og et privat. Drikkevannsforskriften viser til «vannverkseier» som ansvarlig for kvalitet, mengde og leveringssikkerhet. Og at Mattilsynet er myndighet. Så mitt spørsmål da er hvilket ansvar har kommunen ovenfor abonnenter hos det private vannverket og de med annen privat vannforsyning?

30.07.2015

Så lenge kommunen ikke eier vannverket har den heller ikke et ansvar som vannverkseier etter drikkevannsforskriften. Kommunen har imidlertid et overordnet ansvar for at de sanitære forholdene i kommunen er tilfredsstillende, jf. folkehelseloven og forskrift om miljørettet helsevern og helseberedskapsloven. Se mer om dette i Vann- og avløpsrett kapittel 2.

Kategorier Diverse