Velg en side

Kan kommuner gi tilskudd fra selvkostbudsjettet til huseiere når de krever at boligen skal knyttes til kommunale vann- og avløpsledninger?

21.07.2015

Det er problematisk å bruke det gebyrfinansierte selvkostbudsjettet til å finansiere tilskudd til private som pålegges tilknytning, siden dette neppe kan anses å være «kommunens nødvendige kostnader på henholdsvis vann- og avløpssektoren». Det ville jo i såfall innebære økte gebyrer for de øvrige abonnentene. Den enkelte huseier er forpliktet til å dekke kostnadene ved å knytte seg til kommunalt vann og avløp, så lenge det er hjemmel for pålegget. Det er ikke noe i veien for at kommunen kan gi tilskudd fra det ordinære kommunebudsjettet. For mer informasjon om tilknytningslikt se: http://va-jus.no/lover/vass-og-avlopsanlegg/ og http://va-jus.no/hjelpemidler/standardbrev/tilknytningsplikt/.

Kategorier Gebyr/Selvkost, Tilknytningsplikt