Velg en side

Kan eiere av eksisterende vann- og avløpsnett kreve at kommunen overtar anlegget? Vi ser både fordeler og ulemper med kommunal overtagelse. I dag er det spesielt en eier som ønsker kommunal overtakelse, men det innebærer store ekstrautgifter og arbeid.

23.07.2015

Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg pålegger ikke kommunene å overta private anlegg, se merknaden til lovens § 1 «Kravet om at anleggene bare kan selges til kommunen medfører ingen tilsvarende kjøpeplikt for kommunen.» Norsk Vann utarbeidet i 2011 en rapport om kommunal overtakelse av private andels/samvirkevannverk hvor det står mer om dette.

Kategorier Diverse