Velg en side

Kan abonnentene klage på beslutninger truffet etter abonnementsvilkårene?

08.03.2013

Standard abonnementsvilkår er fastsatt på bakgrunn av at kommunen eier vann- og avløpsanlegget, så håndhevelsen av disse vilkårene er ikke noe kommunen gjør som myndighet og kommunen fatter dermed heller ikke vedtak som kan påklages etter forvaltningslovens regler.

Kategorier Diverse