Velg en side

Har kommunen heimel til å krevje abonnent tilknytt privat fellesleidning som får vatn frå kommunalt vassverk? Situasjonen er at den kommunale leidninga stoppar og går over til å vere privat fellesleidning. Har vi muligheit til å pålegge nye abonnentar å bli tilknytt denne?

04.09.2015

Kommunene har ikke hjemmel til å pålegge tilknytning til det private anlegget.

Tilknytningsplikten må besluttes etter plan- og bygningsloven § 27-1 og være til den kommunale ledningen, men i vurderingen av hva som vil være «nærliggende areal», herunder uforholdsmessig stor kostnad, kan kommunen ta hensyn til at de har tillatt tilknytning til et privat anlegg etter pbl § 27-3, se siste avsnitt i brevet fra KRD til Fylkesmannen i Hedmark og et annet brev til Asker kommune.

 

Kategorier Tilknytningsplikt