Velg en side

Kan vi kreve serviceavtale for drift og vedlikehold av private pumpestasjoner? I vår kommune krever vi i byggesaken at søkeren fremviser signert serviceavtale for å få ferdigattest.

05.10.2017

For avløpsanlegg som er ulovlige uten utslippstillatelse kan kommunen som forurensningsmyndighet sette vilkår om nødvendige serviceavtaler i utslippstillatelsen.

Kommunen har ikke samme myndighet overfor pumpestasjoner på avløpsledninger som er tilknyttet et kommunale anlegg. Etter Standard abonnementsvilkår punkt 3.2 har abonnenten plikt til å vedlikeholde pumpestasjoner regelmessig. Kommuner som har vedtatt Standard abonnementsvilkår har etter punkt 3.7 rett til å besiktige/kontrollere sanitærinstallasjoner og private avløpsanlegg, i den grad det har betydning for drift og vedlikehold av det offentlige avløpsanlegget. Man strekker nok innholdet litt i overkant langt når man krever serviceavtale ut fra denne bestemmelsen. Det vil derfor være lurt å føye på et tilleggskrav i de kommunale abonnementsvilkårene, hvis kommuen har behov for å kreve at huseiere med private pumpestasjoner har serviceavtale.

Kategorier Diverse