Velg en side

Er «innbaking» av tilsynsgebyr (kontrollgebyr) i slamgebyret en lovlig løsning, eller må gebyret skilles ut som eget tilsynsgebyr (kontrollgebyr)?

02.10.2016

De to gebyrene har forskjellige hjemler og er to forskjellige gebyr. Når kommunen kaller noe et «slamgebyr» henviser dette til forurensningsloven paragraf 26, jf. paragrafene 30 og 34. Forurensningsloven paragraf 26 hjemler ikke å ta betalt for annet enn «tømming av slamavskillere, privet m.v». Det er altså ikke hjemmel for å «bake inn» kontrollgebyret.

Gebyret for saksbehandling og kontroll kan på samme måte heller ikke inneholde utgiftene til tømming av slam, siden forurensningsloven paragraf 52a bare hjemler gebyr for «behandling av tillatelser» og «kontrolltiltak» som spesifiseres nærmere i forurensningsforskriften paragraf 11-4. Se for øvrig veiledningen til Miljødirektoratet.

Man fratar den gebyrpliktige muligheten til å klage på gebyret, dersom man ikke spesifiserer hva gebyret faktisk dekker (hvis gebyrene er fullt ut standardiserte er det imidlertid et spørsmål om det i det hele tatt er klageadgang).

Dette hindrer likevel ikke at gebyrene sendes ut på en og samme faktura.

Kategorier Gebyr/Selvkost