Velg en side

Kan eieren bistå i grunnarbeidet knyttet til å etablere et minirenseanlegg og en infiltrasjonsgrøft?

07.01.2020

Plan- og bygningsloven (pbl.) har ingen spesielle regler for etablering av avløpsanlegg, så de generelle kravene til kompetanse og bruk av ansvarlig foretak gjelder. Etableringen omfattes av byggesaksbestemmelsene i § 20-1, den er søknadspliktig og krever tillatelse før igangsetting jf. pbl. § 20-2. Reglene om ansvarlig foretak i § pbl. 20-3 gjelder også. Etablering av et mindre avløpsanlegg er ikke et mindre tiltak som kan forestås av tiltakshaver etter pbl § 20-4.

I tillegg til kravene etter plan- og bygningsloven stiller foruresningsforskriften krav til etableringen gjennom å kreve bruk av nøytral fagkyndig i § 12-10. Det kan i tillegg være aktuelt å sette særlige krav til kompetanse i utslippstillatelsen. Etablering av et avløpsanlegg krever kunnskap om grunnundersøkelser, valg av det riktige anlegget og beskrivelse av utførelsen. At anleggene graves ned gjør det vanskelig å utbedre feil i etterkant. Anleggseier må derfor sannsynliggjøre at den som skal stå for etableringen har tilstrekkelig kompetanse, før kommunen tillater utslippet.

Kategorier Diverse