Velg en side

Skal eier eller fester signere avtale om rett til å ha kommunale ledninger i grunnen, eller begge? Og hva hvis eiendommen er framfestet?

25.07.2015

En festerett innebærer at festeren leier grunnen, noe som innskrenker grunneieres disposisjonsrett. Det vil avhenge av festeavtalen om festeren (altså leietakeren) har rett til å inngå en avtale med kommunen om å legge ledninger i grunnen, eller om også grunneier må inn i bildet. Det sikreste vil være å involvere begge parter og få avtalen tinglyst som en servitutt på eiendommen.

Kategorier Diverse