Velg en side

Vi har hatt en gjennomgang av vår va-norm og gjort en del endringer i denne. Skal en slik revidering sendes på høring, og evt. til hvem, og skal den vedtas av kommunestyret, for å kunne settes i kraft?

Det er ingen formkrav i lov eller forskrift til utarbeidelse og vedtakelse av va-normer. Kommunene utarbeider va-normene i kraft av sitt eierskap til anleggene (i likhet med abonnementsvilkårene), ikke som myndighet. Det handler altså om å finne en hensiktsmessig framgangsmåte for forankring, og sikre at normen vedtas av den instansen i kommunen som har fått myndighet til å forvalte eierskapet.

Kategorier Diverse