Velg en side

For snart tre år siden oppdaget kommunen at en abonnent har vært gratispassasjer siden 60-tallet (boligen var tilkoblet kommunalt vann). Dette skjedde i forbindelse med eieroverdragelse. Den nye eieren har betalt årsgebyr og forbruksgebyr, men har fått utsatt betalingen av tilknytningsgebyr i påvente av at de skal komme til enighet med tidligere eier. Nå hevder imidlertid den nye eieren at saken er foreldet, siden tilknytningen skjedde på 60-tallet, og at hvis kommunen skal kreve noe må det i så tilfelle være fra tidligere eiere. Hvordan bør kommunen forholde seg til en slik sak?

23.07.2015

Ordinær foreldelsestid er 3 år fra det tidspunktet kommunens krav på tilknytnings- og årsgebyr (fordringen) forfaller, jf. foreldelsesloven § 2. Dette er på tilknytningstidspunktet, nærmere presist når første termin forfalt til ordinær betaling, dersom tilknytningstidspunktet hadde vært kjent for kommunen. Dersom kommunen ikke gjorde kravet gjeldende fordi den manglet nødvendig kunnskap om kravet eller om den ansvarlige, inntrer foreldelse tidligst 1 år etter den dag da kommunen fikk eller burde skaffet seg slik kunnskap, jf. foreldelsesloven § 10 nr. 1. Foreldelsestiden kan ikke forlenges etter denne bestemmelsen med mer enn til sammen 10 år. Det vil si at maksimal lengde er 3+10 år = 13 år.

Tilknytningsgebyret er nok foreldet, siden boligen ble tilknyttet over 50 år siden.

Etter vass- og avløpsanleggsloven § 3 skal «eigaren» betale gebyret. Jeg vil anbefale at dere først krever beløpet fra den som eide eiendommen på tidspunktet for tilknytningen. Kravet vil være tvangsgrunnlag for utlegg, og kan inndrives av namsmyndigheten uten annet tvangsgrunnlag. Kommunen har altså en personlig fordring mot vedkommende, som normalt kan inndrives forholdsvis enkelt. Dersom vedkommende ikke betaler vil det være enklere for en kommune enn for en huseier å nå frem med et krav mot den tidligere eieren, i og med at kommunen allerede har et tvangsgrunnlag og dessuten er den profesjonelle parten i saken. Jeg ville derfor vært tilbakeholden med å kreve tilknytningsgebyr fra en ny eier, dersom denne ikke var kjent med den manglende innbetalingen.

Kategorier Gebyr/Selvkost