Velg en side

Kommunen har en bakkekran med varerør rundt, samt kumring og lokk i en kommunal veg som er gruset. Veg og kumring har med årene seget såpass at varerør for bakkekran har presset lokket opp, slik at lokket ikke har vært skikkelig på rammen, og forskøvet seg.
Dette har medført at en bil fikk skade. Er kommunen erstatningspliktig?

24.07.2015

Det objektive erstatningsansvaret etter vannressursloven § 47 annet ledd dekker i bokstav d) «vannledninger eller vanntunneler». Hva som inngår i begrepet «vannledning» er ikke omtalt i forarbeidene, men det er særskilt nevnt at det er mest praktisk for skader voldt ved oversvømmelse etter lekkasjer eller brudd på ledninger. En tilhørende kum til vannledningen vil nok ikke være dekket av begrepet «vannledning».

Det må da være det ordinære culpa-ansvaret som gjelder. Det skal en del til før kommunen blir erstatningsansvarlig for hull i veg, men kommuner påtar seg ofte et større ansvar når det gjelder åpne kumlokk. Det vil da også være mer nærliggende å tenke at kommunen har vært uaktsom når et kumlokk er åpent i en ellers godt vedlikeholdt veg. Humper og hull i vegene vil bilistene normalt måtte påregne og tilpasse farten etter, mens åpne kumlokk ikke er noe man kan forvente at bilistene avpasser farten med tanke på.

Kategorier Erstatning