Velg en side

Et lokalt bryggeri har sluppet så store mengder tørr mask på avløpsnettet at dette har tettet rørene fullstendig og medført tilbakeslag på naboeiendommen til bryggeriet. Kan vi kreve erstatning fra bryggeriet?

05.10.2017

Kommunen kan kreve regress fra bryggeriet dersom de har opptrådt uaktsomt (culpa), noe det høres ut som at de har gjort.

Hvis kommunen har vedtatt Standard abonnementsvilkår kan dere vise til punkt 3.14 nest siste avsnitt. Hvis dere har fastsatt påslippskrav etter forurensingsforskriften § 15A-4 eller har en avtale med bryggeriet som dekker dette, kan dere også vise til dette.

Kategorier Erstatning