Velg en side

Er installasjon av olje- og fettutskillere et søknadspliktig tiltak?

02.05.2012

Installasjon av olje- og fettavskillere er søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd bokstav f.

Før virksomheten søker om installasjon av:

  1. Oljeavskiller må den
    1. a) for virksomheter som faller inn under virkeområdet til forurensningsforskriften kap. 15 – ha fått utslippstillatelse fra kommunen for oljeholdig avløpsvann etter forurensningsforskriften § 15-5.
    2. b) for virksomheter som faller utenfor virkeområdet til forurensningsforskriften kap. 15 – (eventuelt) ha fått utslippstillatelse fra statlig forurensningsmyndighet + påslippstillatelse etter lokal forskrift eller vedtak om påslippskrav etter forurensningsforskriften § 15A-4.
  2. Fettavskiller bør den ha fått påslippstillatelse etter lokal forskrift eller vedtak om påslippskrav etter forurensningsforskriften § 15A-4.
Kategorier Diverse