Velg en side

Hvor langt skal kommunen ta ansvaret for riktigheten i beregningene av vannbehov til sprinkleranlegg, når bergningene er levert av et godkjent firma? Vi har jo ansvaret for husene rundt som også skal ha vann om disse ”suger nettet tomt”, med de konsekvenser det får både i forhold til å miste vann, fare for innsug osv.

08.03.2013

Her blir det et spørsmål om kravet i § 27-1 første ledd er oppfylt:
«Bygning må ikke føres opp eller tas i bruk til opphold for mennesker eller dyr med mindre det er forsvarlig adgang til hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt slokkevann.»

Byggesaksavdelingen vil kunne kreve en tredjehåndsvurdering av hva som er forsvarlig adgang til slokkevann, hvis de er usikre på om firmaets vurdering er riktig. Problemet med denne bestemmelsen er at den kom inn sent i lovprosessen, så forarbeidene sier ikke noe om hva som kan vektlegges. Jeg vil imidlertid anta at faren for innsug mv er relevante hensyn.

Ellers er det vel naturlig at forsikringsselskapet har synspunkter på dette, jeg antar at husforsikringen blir lavere med sprinkleranlegg, men det må jo forutsette at det er tilstrekkelig kapasitet.

Kategorier Diverse