Velg en side

Vår kommunale gebyrforskrift opplyser at dersom vannmåler viser et avvik på mer enn 5% foretas en justering av årsgebyret tilsvarende. En kunde har en måler som viser 4% avvik. Den er byttet ut for vår regning og det er ikke gjort noen justering av målt forbruk av den gamle måleren. Det syntes abonnenten er urimelig og ber om 4% avslag i antall målt m3.

  1. Er det et enkeltvedtak som kan påklages og hvem er i så fall riktig klageinstans

  2. Kommer grensen på 5% kommer fra lov om vannmåler eller hvorfor har man landet på akkurat dette tallet?

02.08.2015

Spørsmål om hva som er et enkeltvedtak er ikke alltid så enkle. Akkurat på spørsmål som dette, har vi imidlertid en uttalelse fra Justisdepartements lovavdeling i 2003 som tilsier at beslutningen vil være et enkeltvedtak som kan påklages.

Klageinstansen vil være kommunestyret, med mindre det er delegert til en kommunal klagenemd e.l., se forvaltningsloven § 28.

Du finner noe om tillatt målefeil i forskrift om krav til vannmålere § 25.

Kategorier Gebyr/Selvkost