Velg en side

Et lokalt bryggeri ber om en avtale der de slipper å betale for det vannet som ikke går i avløpet (avløpsgebyret).

  1. Kan kommune pålegge bryggeriet å installere mengdemåling på avløpet?

  2. Hvilke krav til barrierer kan kommunen  stille til bryggeriet? (i dag bruker de vannet direkte fra nettet i produksjonen)

  3. Bryggeriet sender mye organisk avfall på avløpsnettet, som igjen er uheldig i så store mengder pga. prosess i kommunal slamavskiller. Kan kommunen i ettertid pålegge prøvetaking av avløpet?

  4. Erstatningsansvar ved brudd i produksjon pga. hending på vannverket som medfører for dårlig vannkvalitet (påstått fra bryggeriet, ikke påvist ved prøvetaking)?

23.07.2015

Mye av dette er omtalt i Norsk Vann rapport 183/2011 om regulering av VA-tjenester til næringsmiddelindustri.

  1. Når avløpsmengden avviker vesentlig fra vannforbruket kan dere inngå avtale med bedriften basert på den avvikende avløpsmengden og gjøre fradrag for vann som går inn i bedriftens produkter, eller av andre grunner ikke slippes ut i avløpsnettet. Dette kan innebære at bryggeriet må installere mengdemåling på avløpet. Dere må enten fastsette egne regler eller inngå en avtale med bryggeriet som regulerer gebyrspørsmålet, jf. forurensningsforskriften § 16-4 fjerde ledd.
  2. og 4. I samme avtale kan dere regulere gjensidige forventninger til vannkvalitet/behov for barrierer og spørsmålet om erstatningsansvar, her vil du finne veiledning i rapporten.
  3. For avløpsvannet er det hensiktsmessig å fastsette krav i et enkeltvedtak eller forskrift, jf. forurensingsforskriften § 15A-4 (kan gjøres i ettertid).

 

 

Kategorier Diverse, Gebyr/Selvkost