Velg en side

Et nytt landbruksbygg med gjødselkum skal ha en kontordel med toalett og kjøkken. Kan eierne lovlig føre avløpsvannet fra toalett og kjøkken til gjødselkummen i stedet for til f.eks. slamavskiller?

31.01.2018

Mattilsynet vurderer et mulig forbud mot løsninger hvor avløp føres til gjødselkjeller og omtaler problemstillingen på deres nettside. (15.12.2020: se dyrehelseforskriften § 6)

Gjødselvareforskriften gjelder både for avløpsslam og husdyrgjødsel. Spredning av gjødsel fra gjødselkjelleren uten forutgående rensing, vil medføre at ubehandlet toalettavløp spres på landbruksareal. Gjødselvareforskriften har strenge regler for spredning av slam, se blant annet § 25.

Avløpet fra kontordelen bør enten knyttes til en eksisterende løsning for bolighuset på gården, forutsatt at denne renseløsningen er egnet for den ekstrabelastningen. Hvis ikke bør det etableres en egen renseløsning for driftsbygningen.

Kategorier Diverse