Velg en side

Kan vi kreve årsgebyr (den faste delen) for et hus som ikke lenger er i bruk (f.eks revet, brent) frem til vi har fått endringsmelding om plugging?

18.01.2018

Etter forurensningsforskriften 16-4 femte ledd kan kommunen fastsette særlige regler for gebyrberegning eller inngå særlige avtaler for ubebygd tomt.

I Miljødirektoratets kommentar til denne bestemmelsen står det:

”For ubebygd tomt kan kommunen fastsette de regler for gebyrberegning som er nødvendig for å få dekket kommunens drift- og kapitalkostnader ved å bygge og opprettholde et tilfredsstillende vannforsynings- og avløpssystem.”

Kategorier Gebyr/Selvkost