Velg en side

Kommunen har mottatt krav om å erstatte en huseiers egenandel etter en vannlekkasje på privat stikkledning, hvor vannet trengte inn i deres kjeller. Huseieren fikk et stort trekk fra forsikringsselskapet da stikkledning var meget dårlig/gammel. Han krever erstatning for at kommunen har «somlet» med å sanere kommunale ledninger i området. Området ligger i kommunens saneringsplan, men har blitt forskjøvet frem i tid, da det har vært omprioriteringer på tiltakene.
Kommunen har hatt brudd på kommunal hovedledning, som ligger bare noen få meter fra husveggen til huseieren. Skader i forbindelse med brudd på hovedledning har kommunen erstattet. Huseier påstår at kommunen har opptrådt grov uaktsom, og krever erstatning.

24.07.2015

Her må det foretas en konkret vurdering av hele kommunikasjonen mellom kommunen og huseieren, men det skal mye til for at kommunen skal anses for å ha opptrådt grovt uaktsomt. Utgangspunktet må være at kommunen ikke er ansvarlig for tilstanden på den private stikkledningen og at huseiere kan skifte ut en dårlig/gammel stikkledning uavhengig av kommunens saneringsplan (antar at kommunen ikke har nektet huseieren å gjøre dette). Kommunen er ikke forpliktet til å følge en utarbeidet saneringsplan slavisk, men kan foreta nødvendige omprioriteringer underveis.

Kategorier Erstatning