Velg en side

I forbindelse med at vi skal slå oss sammen med en nabokommune lurte vi på:

  • Er det mulig å ha ulike VAR-gebyr i en overgangsfase? Ev. hvor lenge?

  • Hva skal til for å ha ulike gebyr innad i samme kommune?

  • Kjenner dere til noen som har differensierte VA-gebyr?

26.01.2018

Adgangen til å ha differensierte gebyrer er uttømmende listet opp i forurensningsforskriften § 16-5.

Det er fullt mulig å ha differensierte gebyrer, hvis det er store forskjeller i kostnadene for å levere tjenesten (se § 16-5 annet ledd). I så fall må den nye kommunen opprette flere gebyrområder med egne selvkostregnskap.

Du finner en kort omtale av dette i vår selvkostveiledning side 34. Jeg kjenner ikke til kommuner som har differensierte gebyr (selv om det sikkert er noen), men det er mulig at du kan finne noe om det i vår rapport 179/2011.

Kategorier Gebyr/Selvkost