Velg en side

Vannmåler

  • I forbindelse med montering av vannmåler hos kunder ønsker rørlegger samtidig å montere tilbakestrømnings- og vannstoppeventil. Dette gjelder også i eksisterende hus, der abonnenten ønsker vannmåler. Rørlegger viser til TEK10. Hva må til for at kravet skal gjelde eksisterende bygninger? Må vi ha vedtatt sanitærbestemmelser? Svar – montering av tilbakestrømninsgventil
  • Kommunen har krav om at alle vannmålere skal være kommunale, som kunden betaler leie for. Det er videre krav om at alle nye abonnenter skal innstallere vannmåler. I noen tilfeller oppstår det lekkasje på vannmåleren. i slike tilfeller krever kundes forsikringsselskap, at vannskaden må dekkes av kommunen. Det er ikke mange slike saker, men kostbare. Dette er i de fleste tilfeller når vannmåler er blitt montert i kj.benk, noe vi av den grunn ikke lenger godkjenner. Vi mener vannmåleren  er en del av rørinstallasjonen, og burde dekkes av kundens forsikring. Har dere noen kjennskap til hva som er riktig, om det har vært noen rettsavgjørelse om dette? Svar – lekkasje fra vannmåler