Velg en side

Det må i forbindelse med utbygging legges provisorisk vannforsyning til flere store næringsbygg i en begrenset periode. Flere av disse har krav om sprinkleranlegg. Den provisoriske vannforsyningen vil dekke behovet for forbruksvann. Det har i den sammenheng blitt formidlet at objekteier selv må sørge for ekstra vakthold og lignende i den grad det vil være nødvendig. Er det abonnentene selv eller kommunen som vannleverandør som er ansvarlig for kostnadene til brann/slokkevann som her vil påkomme?

03.10.2019

Kommunens ansvar for å levere slokkevann er tredelt:

Dette krever at kommunen koordinerer sine ulike ansvar.

Hvilket ansvar en har som leverandør av vann vil følge av hvordan dette er regulert i abonnementsvilkårene eller evt. i en individuell avtale med eierne av næringsbyggene. Standard abonnementsvilkår tilsier en leveranse på minst 2 bar trykk ved tilknytningspunktet (punkt 3.9), men det tas forbehold om andre vilkår eller avtaler som måtte foreligge i det enkelte tilfellet.

Kategorier Diverse