Velg en side

5. februar 2024

Tiltakshaver ønsker å beholde deler av de gamle stikkledningene etter en husbrann. Vi mener at stikkledningene, som er fra 1998, må skiftes ut i sin helhet, fordi de ikke oppfyller kravet etter TEK17 § 3-1 (dokumentasjon av byggvare). Kan dere hjelpe oss med hva som gjelder?

Ved hovedombygginger har DiBK tidligere svart at det i utgangspunktet skal legges nye stikkledninger som oppfyller dagens krav etter TEK17, fordi stikkledningene inngår i oppføringen av den nye bygningen etter plan- og bygningsloven §§ 27-1 og 27-2. DiBK har laget en oversikt over vanlige byggearbeider for gjenoppbygging etter brann. Alternativt må tiltakshaver søke om unntak for å fortsatt kunne bruke de etablerte stikkledningene.