Velg en side

Tidligere stilte spørsmål

Svarene er basert på VA-jus nettverkets utveksling av synspunkter ut fra offentlig materiale, juridisk litteratur, lovdata og erfaringer fra egen virksomhet. Det presieres at verken Norsk Vann eller medlemmene i VA-jus nettverket har ansvaret for eventuelle feil, ufullstendigheter eller manglende ajourføring. Brukerne oppfordres derfor til å søke råd fra juridisk ekspertise i forbindelse med egne juridiske problemstillinger, da sakens fakta kan ha vesentlig betydning. I tillegg kan regelverket og fortolkningene av dette være endret etter at spørsmålet ble besvart.

Diverse

Erstatning

Gebyr

Merverdiavgift

Selvkost

Tilknytningsplikt