Velg en side

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Fra nyttår ble 47 av arbeidsmiljøforskriftene opphevet og erstattet av 6 nye. Oversikten over forskrifter til arbeidsmiljøloven på va-jus.no er oppdatert i tråd med dette. Endringen er omtalt nærmere på nettsiden til Arbeidstilsynet. De nye forskriftene innebærer ikke...