Velg en side

Vann, avløp og nye rettsregler 2014

Vannbransjens jus-konferanse siste onsdag og torsdag i november er den årlige møteplassen for å lære hvordan kommunene og de øvrige aktørene i vannbransjen skal forholde seg til mylderet av lover, forskrifter, rettspraksis og myndigheter. Du finner program og...

Forskrift til vegloven § 32

Samferdselsdepartementet har fastsatt forskrift til § 32 i vegloven om ledninger i offentlig veg. Samtidig har departementet utgitt en veileder for ledninger i riksveg og bedt KS utgi en veileder for kommunal og fylkeskommunal veg. Samferdselsdepartementet  fastsatte...

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Fra nyttår ble 47 av arbeidsmiljøforskriftene opphevet og erstattet av 6 nye. Oversikten over forskrifter til arbeidsmiljøloven på va-jus.no er oppdatert i tråd med dette. Endringen er omtalt nærmere på nettsiden til Arbeidstilsynet. De nye forskriftene innebærer ikke...