Velkommen til VA-jus

Vann- og avløpsrett

På va-jus.no finner du rettskilder, tematisk utdyping av sentrale juridiske spørsmål og hjelpemidler til bruk på vann- og avløpsområdet.

Vet du hvor du vil lete i rettskildene, kan du trykke på Rettkilder og regelverk.

Dersom du har et tema du gjerne vil vite mer om, kan du gå inn via Tematisk utdypning. Her finner du den elektroniske utgaven av boken Vann- og avløpsrett, selvkostveiledningen og en ordforklaring.

Under Hjelpemidler finner du blant annet informasjonsfoldere og brevmaler som Norsk Vann har utarbeidet for kommunenes kontakt med abonnentene.

Du kan benytte søkefunksjonen for å finne fram gjennom å søke på ord.

Hvis du ikke finner svar på ditt spørsmål gjennom å lete på nettsiden, kan du bruke fanen Spørsmål. Spørsmålet vil i såfall bli sendt ut til alle som er med i vårt VA-jus nettverk, og svar lagt ut på nettsiden i anonymisert form.

Er du blant dem som kommer hit for å kikke nærmere på boka Vann- og avløpsrett av Guttorm Jakobsen, så finner du den på denne lenken, eller ved å klikke på omslagsbildet til venstre.

Siste nytt

I en dom fra 08.03.2016 tok Borgarting lagmannsrett stilling til om vilkårene for tvangssalg var til stede. Foreldelsesfristens utgangspunkt for kravet om gebyr for merforbruk av vann og avløp, regnes fra 31. desember i det året vannet er forbrukt. Siden merforbruket tidligst «skulle vært betalt» sammen med første termin i påfølgende år var ikke panteretten falt bort for siste året falt bort.

Ålesund ble saksøkt for kostnader knyttet til utbedring av avløpsanlegg i klausulert område. Saken gjaldt pålegg gitt etter forurensningsforskriften, der saksøker mente at pålegg skyldtes hensyn til drikkevannskilden. Ålesund kommune ble frifunnet. Les dommen her.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har endret forskrift om byggesak

Endringene gjelder bl.a.:

  • Opplysninger som skal gis ved søknad om tillatelse til tiltak (§ 5-4)
  • Vedtak om å frata ansvarsrett (§ 6-9)
  • Krav til utdanning og praksis for foretakets faglige ledelse (§ 11-3)
  • Enkelte nye bestemmelser om sentral godkjenning for ansvarsrett (§§ 13-1 m.fl.)
  • Krav til uavhengighet for kontrollerende foretak (§ 14-1)

Vedlegg 1 til forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet er endret fra 01.01.2016.

Kapittel II. Gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet, jf. § 5

Godkjenning av vannforsyningssystem (enkel) 11 750
Godkjenning av vannforsyningssystem (omfattende) 58 750
Endringsgodkjenning av vannforsyningssystem (enkel) 11 750
Endringsgodkjenning av vannforsyningssystem (omfattende) 29 380

Nyhetsarkiv

Arkiv

En komplett liste over alle innlegg når du via “Nyheter” menyen på toppen, eller ved å følge denne lenken.